jak snížit pracovní stres? zadívejte se do zeleně

To, že květiny a péče o ně snižují míru stresu tak nějak tušíme, a hlavně cítíme, všichni. Existují na to studie, z nichž se většina odehrává v laboratořích, nebo pseudo kancelářích. Nedávno ale vyšla jedna od American Society of Horticulture Science, která se odehrála v reálném pracovním prostředí. Cílem této nové studie bylo ověřit účinky snižování stresu přítomností malých pokojových rostlin na zaměstnance v reálném kancelářském prostředí. A tu vám nyní představíme, protože důkazů o tom, že pěstování pokojových rostlin je obecně prospěšný čin, není nikdy dost. A taky protože věda je prostě zábava.

Studie srovnávala srdeční frekvence 63 zaměstnanců elektronické firmy v Japonsku, ti byli vyzváni, aby si při pocitu únavy v sedě odpočali po dobu 3 minut u svého stolu. Přičemž odpočinek se odehrával ve dvou variantách.

V první, kontrolní fázi nebyla na stole při práci žádná květina. Ve druhé fázi byla na stůl položena rostlina, kterou se mohli zaměstnanci buď kochat nebo o ni pečovat.

Z výsledků vyplývá, že tepová frekvence pracovníků se významně snížila poté, co byla na scénu přidána zeleň. Studie zaznamenává i fakt, že i když se účastníci záměrně nedívali na květinu a vnímali ji jen jako součást scenérie, stále došlo ke snížení stresu. A to se prosím, nejednalo o žádné tropické obry! Testovací rostliny zahrnovaly menší exempláře, nebo dokonce malíčky jako kaktus, a tillandsie.

V závěru se tedy dá vyvodit, že denní příležitost pohledu na okolní rostliny v pracovním prostředí může snížit psychický a fyziologický stres administrativních pracovníků. Studie navíc připomíná, že pokud si koupíme rostlinu a staráme se o ni, začneme s ní navazovat vztah, který může vyvolat stupeň náklonnosti, a tím pádem ještě více snížit stres.

A tak až budete v práci unavení či vystresovaní, najděte si nejbližší květinu a na ní upřete svůj pohled, prospěje vám to. A pokud vaše kancelář zrovna žádnou neoplývá, nebo schází kolegovi, jehož vystresované kňourání musíte poslouchat, projděte si náš kancelářský edit.